Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

26.11.2018

«Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 22 қарашадағы шешімімен «Астанаэнергосервис» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданды.

07.09.2018

28.08.2018ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі бойынша:

  1. 2017 жылға «Астанаэнергосервис» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту және «Астанаэнергосервис» АҚ компаниялар тобының 4шоғырландырылған жылдық қаржылық есебі» мәселесі бойынша, 2017 жылға «Астанаэнергосервис» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту және «Астанаэнергосервис» АҚ компаниялар тобының шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы шешім қабылданды.
  2. «Қоғамның аяқталған қаржылық жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін анықтау туралы» мәселе бойынша, «Астанаэнергосервис» АҚ-на (мекенжайы: Астана қ., Отырар, 5, банкілікдеректемелер: СТН 031400154911, БСН 990140000502, ЖСК KZ19998ВТВ0000003042, БСК TSESKZKA, Код 16, Астана қ. «Цеснабанк» АҚ-ның астаналық филиалында) 2017 жылғы қорытынды  бойынша 2018 жылғы 28 қарашаға дейінгі мерзімде акционерлерге дивидендтерді төлеу жолымен 1 350 000 000 теңге және бір қарапайым акцияға 51,11 теңге дивиденд мөлшерін белгілеу туралы  шешім қабылданды. Дивидендтерді төлеудің басталуы 2018 жылдың 7 қыркүйектен. Төлем формасы - қолма-қол ақшасыз төлем.
  3. «Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қараудың нәтижелері туралы» мәселесі бойынша акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінбеуі туралы ақпаратты назарға алу туралы шешім қабылданды.

29.06.2018

«Астанаэнергосервис» АҚ 28.06.2018ж. акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша есеп.

Акционерлер жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешім бірауыздан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының 99,25% қабылданды.

Акционерлердің шешімімен «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы жеті кісіден тұратыны шешілді.

1. Айтмұхаметов Қ.Қ. - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Өтебаев Е. К. - Директорлар кенесінің мүшесі;

Толеуов Е.У. - Директорлар кенесінің мүшесі;

Тиес А.С. - Директорлар кенесінің мүшесі

Оразалинов Ш.Ә. - Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Нүркенов Ж.Е. - Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Бөкенбаев Ж.Қ. - Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2. «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің ережесі бекітілді.
3.«Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесіннің отырыстарын дайындау, өткізу және шешімдерін орындау туралы регламент бекітілді.

30.01.2018

«Астанаэнергосервис» АҚ 24.01.2018ж. акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша есеп

Акционерлер жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешім бірауыздан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының 99,34% қабылданды.

Акционерлердің шешімімен «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 жылғы мерзімге сайланды.

Айтмұхаметов Қ.Қ. - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Өтебаев Е. К. - Директорлар кенесінің мүшесі;

Оразалинов Ш.Ә. - Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Нүркенов Ж.Е. - Директорлар кенесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Тиес А.С. - Директорлар кенесінің мүшесі

29.08.2017

28.08.2017ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары бойынша есеп

Акционерлердің күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер бір дауыспен немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,42% қабылданды.

«Қоғамның аяқталған қаржылық жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін анықтау туралы» мәселе бойынша, «Астанаэнергосервис» АҚ-на (мекенжайы: Астана қ., Отырар, 5, банкілікдеректемелер: СТН 031400154911, БСН 990140000502, ЖСК KZ19998ВТВ0000003042, БСК TSESKZKA, Код 16, Астана қ. «Цеснабанк» АҚ-ның астаналық филиалында) таза табысының 50%-ын Қоғамның дамуына, таза табысының қалған 50%-ын – 2016 жылғы қорытынды  бойынша таза табыстың 50 пайызын беру және 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде акционерлерге дивидендтерді беру жолымен бір қарапайым акцияға 0,47 теңге дивиденд мөлшерін белгілеу туралы  шешім қабылданды.

Бір қарапайым акцияға (12 281 470 теңге/26 163 412 дана акциялар есебінен) 0,47 теңге дивидендтің мөлшері белгіленді.

29.06.2017

«Астанаэнергосервис» АҚ 28.06.2017ж. акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша есеп

Акционерлер жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешім бірауыздан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының 99,46% қабылданды. «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі К.А.Абдрасиловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне Б.Б. Жапаев сайланды.

«Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.Т.Есенжоловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне Е.Ғ.Әлімов сайланды.

13.03.2017

09.03.2017 ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қорытындысы бойынша есеп

2017 жылғы 09 наурызда «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында, «Астанаэнергосервис» АҚ қызметінің негізгі түрі «еншілес кәсіпорындар топтарының активтеріне ие (акциялардың бақылау пакеті), оларға бақылау жасау мен басқару мақсатымен холдингтік компания қызметіне» сәйкес, «Астанаэнергосервис» АҚ жаңа басылымдағы жарғысы бекітілді.

27.07.2016

27.07.2016ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары бойынша есеп

Акционерлердің күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер бір дауыспен немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,55% қабылданды.

«Қоғамның аяқталған қаржылық жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін анықтау туралы» мәселе бойынша, «Астанаэнергосервис» АҚ-на (мекенжайы: Астана қ., Отырар, 5, банкілік деректемелер: СТН 031400154911, БСН 990140000502, ЖСК KZ19998ВТВ0000003042, БСК TSESKZKA, Код 16, Астана қ. «Цеснабанк» АҚ-ның астаналық филиалында) таза табысының 50%-ын қоғамның дамуына, таза табысының қалған 50%-ын – 2016 жылғы 20 желтоқсанына дейінгі мерзімде акционерлерге ақшалай қаражатты беру (аудару) жолымен 2015 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеміне жұмсауға жіберу туралы шешім қабылданды.

Бір қарапайым акцияға (1 763 210 теңге/25 353 201 дана акциялар есебінен) 0,0696 теңге дивидендтің мөлшері белгіленді.