Ұстанымдары

  • Адамның қауіпсіздігіне, техникалық қауіпсіздікке және еңбекті қорғауға ең жоғары басымдылығы;
  • Тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтау - тұтынушы, акционер, компания;
  • Экономика және тиімділік - шешімдерді қабылдаудың негізі;
  • Қазақстанның көшбасшыларымен салыстыру және әлемдік ең озық тәжірибелердің нәтижелеріне қол жеткізу міндетін белгілеу;
  • Еншілес ұйымдардың шешімдері бойынша бас компанияның жауапкершілігін қабылдау;
  • Негізгі актив - адамдар және олардың құзыреті;
  • Проблемаларды шешу үшін емес, мүмкіндіктерді іске асырудың ең үздік ресурстары;
  • Барлық салалардағы ең жоғары стандарттарды құру - қызметтердің сапасы, экология, теникалық қауіпсіздік, қызметкерлерді басқару;
  • Шешімдер мен процестерді жеңілдету, минималды бюрократия, максимум коммуникация.