Даму стратегиясы

Қызметін тиімділігін арттыру және нарықтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы еншілес компаниялардың құнын арттыру. Энергияны сенімді және бәсекеге қабылетті жеткізу. Акционер капитал құнын арттыру. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру және тұрақты өсуіне қол жеткізу.
"Астанаэнергосервис" АҚ Стратегиясы