Электрлік құбылыстар қалайша нақты ғылым санатына жатқызылды?

16 ғасырда француз ғалымы Шарль Кулон электр зарядталған денелердің өзара әрекеттесу заңын ашты (тартылыс – итеру).

Сол уақыттан бері заң «Кулонның заңы», электр зарядтарының өлшемі – Кулон деп аталды.

Осы заңның ашылуынан бастап электр құбылыстары байқау мен сынау санатынан нақты ғылым санатына ауысты. Басқаша айтқанда, Кулон тәжірибелі түрде, неғұрлым көп зарядтар болса, олардың тартылысы күшейеді және де олардың арасындағы қашықтық неғұрлым көп болса, соғұрлым күш аз болады. Сонымен қатар, күш олардың арасындағы қашықтықтың квадратына тепе-тең түрде азаяды.

Мұны растау үшін Кулон бұрамалы таразысын ойлап шығарды. Жібек жіптің бір жағына металл шары бар таяқша шар бекітті, ал екінші ұшына оны теңгеріп тұратын жүк ілді. Зарядталған шармен басқа шарға әсер еткен кезде, Таяқшысы бастапқы күйінен ауытқып,  жіп бұралатын.

Ауытқуды жібектің жіптің нұсқар қозғалысы бойынша өлшеуге болады.

Осылайша, электр құбылыстары нақты ғылым санатына жатқызылды.