ЖОСПАРЛАНҒАН АЖЫРАТУ

Техникалық себептер
бойынша жоспарлы үзілістердің
кестесі
ҚҰЖАТ

үлгілері
КӨРСЕТКІШТІ ЖІБЕРУ

Заңды және жеке тұлғалар үшін электр энергиясын есепке
алу аспаптарының көрсеткіштерін алу қызметі

еншілес кәсіборындар

Астана Энергия

«Астана-Энергия» АҚ - жылу және электр энергиясын өндіру. Құрамына 1-ЖЭО, 2-ЖЭО және 7 аудандық қазандықтар кіреді.

Астана-АЭК

Астана қаласының аумағындағы халыққа және заңды тұлғаларға электр энергиясын тасымалдау мен үлестіру бойынша ірі энергетикалық компания.

Астана Теплотранзит

«Астана-Теплотранзит» АҚ - жылу энергиясын тасымалдау және үлестіру.

АЭСК

«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС (2012 жылдан бастап) – Астана қаласының тұтынушыларын электр энергиясымен жабдықтайды.